gemeenteraad

Gemeenteraad voortaan altijd online mee te volgen

Door de coronapandemie werd aan de digitalisering de voorbije twee jaar nog een extra versnelling gegeven. Ook voor de gemeenteraad werd vlot overgeschakeld naar Teams. We stelden vast dat er hierbij niet alleen nadelen waren maar ook voordelen. Waar de fysieke gemeenteraden gemiddeld slechts door een 10 à 15-tal personen wordt gevolgd, konden we vaststellen dat de digitale gemeenteraden vaak meer dan 50 kijkers lokten.

Vraag om tuin pastorie openbaar te maken

Gemeenteraad december 2020 
Op de laatste gemeenteraad van 2020 stond de huurovereenkomst voor het gebruik van de voormalige pastorie in Slypskapelle op de agende.  Deze werd uiteraard goedgekeurd maar als gemeenteraadslid vond ik het toch nodig de kat de bel aan te binden. In de oorspronkelijk overkeenkomst stond namelijke opgenomen dat de tuin enkel mag worden gebruikt door Flapuit, tijdens hun activiteiten gedurende de vakanties.  Op mijn vraag om dit zeker nog eens te herbekijken kreeg ik mee dat de verhuurder hier niet meteen open voor stond. 

Vraag naar aanpak rond inbraken J.C. De 4link en diefstallen fietsenstalling aan de Sint-Martinuskerk

Gemeenteraad juni 2018

De voorbije maanden kregen we verschillende keren te horen dat er werd ingebroken in J.C. De 4link met steeds toch wel wat financiële schade voor de verschillende jeugdverenigingen die er gevestigd zijn. 

Naast de problemen rond inbraken in J.C. De 4link vernamen we ook dat er de laatste tijd een aantal fietsen werden gestolen die geparkeerd stonden in de fietsenstalling aan de Sint-Martinuskerk. 

Vraag:

Vraag naar stand van zaken integratie OCMW - Gemeente

Gemeenteraad januari 2018

Op 22 december 2017 keurde de Vlaamse regering het decreet lokaal bestuur goed. Het decreet beoogt o.a. een hervorming en vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht en het bijsturen van de regels rond de beleids- en beheerscyclus. Het grootste punt dat in het decreet lokaal bestuur werd opgenomen, is de integratie van het OCMW in de gemeente. 

Resultaten toegankelijkheidsonderzoek zwembad Moorslede

Gemeenteraad september 2017

In mei werd het eindrapport gepubliceerd van het toegankelijkheidsonderzoek dat de provincie West-Vlaanderen tussen 2014 en 2017 door het expertisecentrum Inter liet uitvoeren bij 29 West-Vlaamse publieke zwembaden.

Volgend jaar wel een Buitenspeeldag in Moorslede?

Op de gemeenteraad van mei vroeg ik waarom er door de gemeente niet werd deelgenomen aan het initiatief van de Buitenspeeldag. Op die dag zonden heel wat  televisiezenders specifiek gericht op kinderen (Nickelodeon, Studio 100 TV, Ketnet, VTMKZOOM,…) niet uit tussen 13u en 17u. Geen televisie die namiddag en dus een duidelijk signaal om naar buiten te gaan. Met de Buitenspeeldag wil men aantonen dat de kinderen zich zeker niet hoeven te vervelen doordat er in bijna elke gemeente of stad is er die dag wel iets is te beleven!

Gemeente houdt uitverkoop!

Op de gemeenteraad van oktober stond de principiële goedkeuring voor de verkoop van de site van het voormalige zwembad van Dadizele op de agenda. Op de gemeenteraad vroeg ik of het niet mogelijk was dit domein het bezit van de gemeente te houden om er later een mooie nieuwe gemeenschappelijke bestemming aan te geven. 

Waar komt het speelbos?

Op de gemeenteraad van oktober vroeg ik hoe ver de plannen stonden betreffende de realisatie van het speelbos in Moorslede. Op mijn vraag gaf de bevoegde schepen aan dat men hier volop werk van maakt.

Op de gemeenteraad van december konden deze plannen volledige voorgesteld worden. De grond waarop het speelbos zou worden gerealiseerd kon door de gemeente bekomen worden door een constructieve samenwerking tussen meerderheid en oppositie! Een mooi voorbeeld van hoe politiek ook kan gevoerd worden! 

Voormalig zwembad van Dadizele maakt binnenkort plaats voor nieuwe woningen.

Na de heropening na renovatie van het zwembad De Amfoor in Moorslede, ging eind november vorig jaar het kleine zwembad van Dadizele dicht.

Atletiekpiste komt in Dadizele maar waar?

Op de gemeenteraad van 21 januari vroeg ik naar een stand van zaken betreffende de realisatie van de geplande atletiekpsite. In het meerjarenplan van de gemeente is hiervoor in 2018 350.000 euro ingeschreven. Dit bedrag is voorzien voor de aankoop van de grond voor een atletiekpiste. Op de gemeenteraad vroeg ik naar de stand van zaken. "We zijn nog op zoek", zegt burgemeester Ward Vergote. "We streven naar een atletiekpiste met zes banen. Eén zaak staat vast: die piste komt in Dadizele. De gronden van het Dadipark zijn een mogelijkheid."

Pagina's

Subscribe to gemeenteraad