gemeenteraad

Evaluatie proefopstelling gewijzigde circulatie dorpskern Moorslede

Gemeenteraad 28/3/2013

Aanleiding agendering:  Op 1 maart  werd van start gegaan met de proefopstelling betreft het gewijzigde verkeerscirculatieplan in het centrum van Moorslede. Via verschillende kanalen werd vanuit de meerderheid meegegeven dat de huidige proefopstelling grondig geëvalueerd zal worden en zal worden aangepast waar nodig . Nu de vooropgestelde proeftijd bijna voorbij is, had ik graag volgende vragen gesteld:

Reden van uitstel dorpskernvernieuwing Slyps

Op de gemeenteraad van maart stond de begrotingswijziging op de agenda. Een aantal nieuwe beleidsaccenten werden door de nieuwe bestuursmeerderheid ingevoerd waardoor er een aantal wijziging in de begroting van 2013 tot stand kwamen. 

Tijdens het doornemen van het voorstel van de begrotingswijzing was meteen duidelijk dat het budget dat was voorzien voor de dorpskernvernieuwing van Slyps was geschrapt. 

Vraag aan de meerderheid:

Wat is de reden van het schrappen van het budget dat voorzien was voor de dorpskernvernieuwing van Slyps?

Jaarlijks 15 000€ aan kerstverlichting

Op de gemeenteraad van maart stond de begrotingswijziging op de agenda. Een aantal nieuwe beleidsaccenten werden door de nieuwe bestuursmeerderheid ingevoerd waardoor er een aantal wijziging in de begroting van 2013 tot stand kwamen. 

Meteen viel op dat er voor 2013 15.000€ aan nieuwe uitgaven voorzien was voor de huur van kerstverlichting. Bij navraag bleek dat dit bedrag jaarlijks aan de huur van kerstverlichting zou worden uitgegeven. 

Pagina's

Subscribe to gemeenteraad