gemeenteraad

Werken dorpskernvernieuwing Moorslede

Aanleiding agendering

Passendalebeek

Aanleiding agendering:

Op 10 juli werd bekend gemaakt dat de Passendalebeek in Moorslede de vuilste beek van Vlaanderen is. Volgens Natuurpunt en de Vlaamse Milieumaatschappij zou de beek zelfs dood zijn. Er werd aangegeven dat het hier zou gaan om een geval van sluiklozing..

Sinds 1 juli is  de provincie verantwoordelijk voor het onderhoud van bijna alle gemeentelijke waterlopen. 

Nieuwe tarieven zwembad na renovatie zwembad

Aanleiding agendering:  Op 13 februari 2014 werd het project betreffende de renovatie van het zwembad, samen met de participerende gemeenten voorgesteld.  Er werd onder andere meegedeeld dat de werken vanaf 1 september 2014 zullen aangevat worden.

In een voorstelling van het project aan andere gemeenten werd  voorgesteld om het tarief voor schoolzwemmen te verhogen van 1 euro naar 2 euro. Voor een individuele zwembeurt wordt een stijging voorgesteld van 2 euro naar 3 euro en voor jongeren -12 jaar van 1,20 euro naar 2,20 euro.

Hinder naar aanleiding van de werken in de dorpskern van Moorslede

Aanleiding agendering:  Op de voorstelling van het project van de dorpskernvernieuwing op 21 januari 2014 werd  meegedeeld dat er een “minder hinder” pact werd uitgewerkt om de hinder die bij de werken komt kijken zoveel mogelijk te beperken. 

“ACTIVITEITEN 4 KIDS” in de krokusvakantie

Aanleiding agendering:  Op de gemeenteraad van 19 december vroeg ik naar het alternatief programma van jeugdactiviteiten naar aanleiding van het schrappen van de speelpleinwerking in de krokus- en herfstvakantie.

Door de schepen van jeugd werd toen reeds een aantal activiteiten bekend gemaakt die tijden de krokusvakantie zouden plaatsvinden.

Alternatieven speelpleinwerking herfst- en krokusvakantie

Aanleiding agendering:  Op de gemeenteraad van 12 september vroeg ik namens mijn fractie om het verder zetten van de organisatie van de speelpleinwerking in de herfst- en krokusvakantie. Door de schepen van jeugd werd toen meegegeven dat het schrappen van de speelpleinwerking in de herfst en krokusvakantie een beleidskeuze was van de nieuwe meerderheid.

Door de schepen van jeugd werd wel meegegeven dat er samen met andere actoren gekeken zou worden om een aantal namiddag activiteiten in te richten waar de kinderen terecht zullen kunnen.

Aan de schepen van jeugd:

Speelpleinwerking tijdens de herfstvakantie

Aanleiding agendering:  Eerder dit jaar werd door het schepencollege beslist om geen speelpleinwerking meer te organiseren in de herfstvakantie. Tal van jonge gezinnen vinden het jammer dat hun kinderen dit jaar en in de toekomst niet meer in de herfstvakantie bij de speelpleinwerking terecht kunnen.  

Aan de schepen van Jeugd:

Graag had ik aan de schepen van jeugd willen vragen om dit jaar en in de komende jaren toch een speelpleinwerking te organiseren in de herfst en krokusvakantie. 

Stand van zaken herziening plannen dorpskernvernieuwing Moorslede

Gemeenteraad 27/06/2013

Aanleiding agendering:  Reeds van bij de aanvang van de nieuwe legislatuur werd meegedeeld dat het gemeentebestuur de bestaande plannen voor de dorpskernvernieuwing zou herzien. Een eerste voorstel van de gewijzigde plannen werd reeds aan de bevolking voorgesteld. Bij de eventuele aanpassing van deze plannen zou rekening gehouden worden met de opmerkingen van de inwoners en deze van de provinciale kwaliteitskamer.

Meerjarenplan 2014-2019

Gemeenteraad 27/6/2013

Aanleiding agendering:  Op de OCMW-raad van juni vond een voorbespreking plaats van het meerjarenplan 2014-2019. Hierbij konden alle raadsleden reeds een inbreng leveren in het ontwerp van het meerjarenplan alvorens het definitieve plan wordt voorgelegd op de OCMW-raad.  

Aan de schepen van financiën

Pagina's

Subscribe to gemeenteraad