Vraag naar aanpak rond inbraken J.C. De 4link en diefstallen fietsenstalling aan de Sint-Martinuskerk

Gemeenteraad juni 2018

De voorbije maanden kregen we verschillende keren te horen dat er werd ingebroken in J.C. De 4link met steeds toch wel wat financiële schade voor de verschillende jeugdverenigingen die er gevestigd zijn. 

Naast de problemen rond inbraken in J.C. De 4link vernamen we ook dat er de laatste tijd een aantal fietsen werden gestolen die geparkeerd stonden in de fietsenstalling aan de Sint-Martinuskerk. 

Vraag:

- Werden reeds stappen ondernomen om inbraken in J.C. De 4link tegen te gaan? Zo ja, welke? 

- Is er een mogelijkheid om een alarmsysteem en camera’s te voorzien in J.C. De 4link? 

- Werden reeds stappen ondernomen om diefstallen in de fietsenstalling aan de Sint-Martinuskerk tegen te gaan? Zo ja, welke?

- Is er een mogelijkheid om camera’s te voorzien bij de fietsenstalling aan de Sint-Martinuskerk?

Antwoord:
Vanuit het bestuur gaf men mee dat er ingrepen zullen gebeuren wat betreft J.C. De 4-link maar dat maatregelen voor het voorkomen van diefstallen in de fietsenstalling aan de markt van Moorslede niet voor meteen zijn.