Vraag om tuin pastorie openbaar te maken

Gemeenteraad december 2020 
Op de laatste gemeenteraad van 2020 stond de huurovereenkomst voor het gebruik van de voormalige pastorie in Slypskapelle op de agende.  Deze werd uiteraard goedgekeurd maar als gemeenteraadslid vond ik het toch nodig de kat de bel aan te binden. In de oorspronkelijk overkeenkomst stond namelijke opgenomen dat de tuin enkel mag worden gebruikt door Flapuit, tijdens hun activiteiten gedurende de vakanties.  Op mijn vraag om dit zeker nog eens te herbekijken kreeg ik mee dat de verhuurder hier niet meteen open voor stond. 
Ik gaf alvast mee dat we als gemeente en huurder moeten blijven aandringen voor het gebruik van de tuin zodat iedere inwoner en bezoeker de mogelijkheid krijgt om een stukje groen in de dorpskern te verkennen. Zeker met het gegeven dat we als huurder de tuin gedurende de huurperiode door de gemeente worden onderhouden. 
 
Ik was dan ook blij om te vernemen dat men begin 2021 toch alle neuzen in dezelfde richting heeft gekregen waardoor de tuin na alle aanpassingswerken kan worden geopend voor het publiek.