Atletiekpiste komt in Dadizele maar waar?

Op de gemeenteraad van 21 januari vroeg ik naar een stand van zaken betreffende de realisatie van de geplande atletiekpsite. In het meerjarenplan van de gemeente is hiervoor in 2018 350.000 euro ingeschreven. Dit bedrag is voorzien voor de aankoop van de grond voor een atletiekpiste. Op de gemeenteraad vroeg ik naar de stand van zaken. "We zijn nog op zoek", zegt burgemeester Ward Vergote. "We streven naar een atletiekpiste met zes banen. Eén zaak staat vast: die piste komt in Dadizele. De gronden van het Dadipark zijn een mogelijkheid."

Dadizele is een logische keuze. Vrienden Atletiek Dadizele (VAD) en de Dadizeelse Parklopers (Dapalo) zijn twee bloeiende atletiekclubs met veel leden in die gemeente. "Voor de realisatie van de atletiekpiste vragen we geen financiële inbreng van de clubs", benadrukte de burgemeester. Op mijn vraag of er gekeken wordt naar het Dadipark antwoorde de burgemeester postitief.