Nieuws

Naar het huis van de herder?

Voor de afgifte van elk uittreksel uit het strafregister is de handtekening vereist van de burgemeester. Andries Sioen (Groep a) stelde in een extra agendapunt voor, dat in geval van afwezigheid van de burgemeester, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis de delegatie om te ondertekenen wordt uitgebreid naar een ambtenaar.

"Op die manier kan het document meteen aan de burger worden meegegeven", aldus Andries. "Op die manier wordt in een vlotte en efficiënte dienstverlening voorzien en hoeft de burger niet nodeloos een tweede keer terug te keren."

"Ik ga niet in op die vraag", reageerde burgemeester Ward Vergote (Visie).

"Met het ondertekenen houd ik op die die manier contact met de burger en dat vind ik leuk. Ik probeer de Herder van de gemeente te zijn." Een uitspraak die voor de nodige hilariteit zorgde. "Ik ben ondertussen bijna twee jaar burgemeester en doe het liever en liever."

Noël Verbrugghe (Groep a) gaf de burgemeester een ferme sneer. "Je doet het ondertekenen zelf uit nieuwsgierigheid, voor een onnozel documentje moeten de mensen twee keer naar het gemeentehuis komen."

"De mensen mogen hiervoor gerust naar mijn huis komen", antwoordde de burgemeester onverstoord.

Krant van West-Vlaanderen/Roeselare, Vr. 28 Nov. 2014

Vervuilers Passendale- en Roeselarebeek ontmaskerd

De vervuilers van de Passendale- en Roeselarebeek in Moorslede zijn ontmaskerd. Dat maakte schepen van Milieu Ward Gillis (PRO) bekend.
De Passendalebeek loopt over verschillendegemeenten en gaat van Passendale en Moorslede naar Ledegem. De beek mondt uit in de Leie. "Op 10 juli raakte bekend dat de Passendalebeek de vuilste beek van Vlaanderen is", zegt oppositieraadslid Andries Sioen (Groep a). "Volgens Natuurpunt en de Vlaamse Milieumaatschappij zou de beek zelfs 'dood' zijn door illegale lozingen. Sinds juli is de provincie verantwoordelijk voor het onderhoud van bijna alle
gemeentelijke waterlopen. Zat de gemeente al samen met de provincie om de aanpak van de Passendalebeek te bespreken en hoe willen jullie zo'n vervuiling in de toekomst vermijden?" "Het gaat niet om chemische, maar om organische vervuiling", zegt schepen Geert Vanthuyne (Groep a) over de vervuiling van de Passendalebeek. "Dat die beek de vuilste van Vlaanderen zou zijn, is overdreven. De toestand dateert trouwens al van een jaar geleden. De Passendalebeek is bijlange niet dood. Het onkruid groeit er weelderig."
Schepen Ward Gillis ging de toestand van de Passendalebeek ter plaatse bekijken. "De beek zag in de Ieperstraat zwart. Uiteindelijk hebben we de daders dankzij een alerte bewoner kunnen ontmaskeren. Ook de Roeselarebeek was verontreinigd met slachtafval en ook hier hebben we de vervuiler kunnen ontmaskeren."
De politie maakte een proces-verbaal op tegen de twee bedrijven, dat werd overgemaakt aan het parket.
Bron: Het Laatste Nieuws 23/09/2014
Tags: 

Vuilste beek van Vlaanderen herstelt

De gemeente vond de oorzaak van de verontreiniging van de Passendalebeek in Moorslede en hoopt dat daarmee het probleem van de baan is. In een studie van juli stond de beek als een van de vuilste van Vlaanderen genoteerd. 

Moorslede In de maand juli raakte bekend dat de Passendalebeek in Moorslede de meest vervuilde beek van Vlaanderen is. Dat bleek uit metingen uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij. Oppositiepartij Groep A kaartte de rampzalige toestand van de beek nog eens aan op de jongste gemeenteraad.

Veel klachten

De toestand van de beek liet ook de buurtbewoners niet onberoerd. Zo kwamen er vaak klachten binnen van geurhinder en zichtbare verontreiniging. Volgens schepen Geert Vanthuyne (Visie) heeft de gemeente de oorzaak van de vervuiling ontdekt en actie ondernomen.

'De oorzaak van de verontreiniging lag in een landbouwbedrijf dat zonder het te weten maïssappen via het grondwater in de beek loosde. Het ging dus om een organische en geen chemische vervuiling', zegt schepen Vanthuyne. Intussen is de landbouwer op de vingers getikt. 'Zodra de vervuiling stopte, is de beek zich beginnen te herstellen en is het probleem dan ook van de baan.' Vanthuyne wijst er op dat het beheer van de Passendalebeek in handen is van de provincie.

Maar volgens Andries Sioen (Groep A) moet de gemeente de situatie blijven opvolgen. 'De Passendalebeek werd dood verklaard, er was geen levend organisme meer in te vinden.'

'Zoiets moet worden aangepakt, want stel u voor dat kinderen in contact waren gekomen met dat water', zegt Sioen. 'Hoewel het beheer bij de provincie ligt, moet de gemeente hier ook haar verantwoordelijkheid nemen en regelmatig controles uitvoeren. Ze kunnen eventueel zelf stalen nemen.'

De Passendalebeek bleek niet de enige smerige beek te zijn: de helft van de tien vuilste beken van Vlaanderen loopt in de Mandelstreek. Zo gaat een naamloze beek in Izegem met de twijfelachtige tweede plaats lopen en ook de Paardenbeek en de Zwartegatbeek/Bontebeek in Pittem en de Mandel in Wielsbeke duiken in de top tien op.

Bron nieuwsblad: 13/09/2014 

 

Tags: 

Heibel over verhoging tarieven

MOORSLEDE - De verhoging van de tarieven voor het gebruik van de sportaccommodatie zorgde voor een felle discussie. Onafhankelijk raadslid Thomas Manhout stapte na de stemming boos op en verliet het gemeentehuis. "Uit protest en als steun voor de verenigingen", liet hij horen.

De tarieven in sporthal Grimmertinge worden de helft duurder. Jürgen Deceuninck (Groep a) vroeg naar de reden van de verhoging. "De verenigingen hebben het al moeilijk om geld te vinden. Deze verhoging is geen aanmoediging naar de clubs toe", aldus Jürgen.

"De prijzen van de sporthal waren achterhaald", reageerde burgemeester Ward Vergote (Visie). "De meeste tarieven zijn van 2003. De sporthal kost de gemeente veel geld. Onder meer aan onderhoud, verwarming, elektriciteit en de douches. In vergelijking met andere gemeenten zitten we qua prijs goed. Het voorstel kwam overigens niet van het schepencollege, maar van het managementteam. (met onder meer de gemeentesecretaris en financieel beheerder, red). Binnen de sportraad werd een commissie opgericht om zich te buigen over de nieuwe tarieven. Die werkgroep stelde zelfs nog hogere prijzen voor. Bijvoorbeeld voor de jeugd per uur van 6 naar 9 euro (het wordt uiteindelijk 7,50 euro, red)."

Volgens raadslid Rik Bekaert (Groep a) werd de sportraad door de burgemeester gemanipuleerd. De poppen gingen meteen aan het dansen. "In bijvoorbeeld Menen, Lendelede en Kortrijk is het gebruik voor de jeugdploegen gratis", aldus Rik Bekaert. "In Zonnebeke zijn alle sporthallen en zalen zelfs gratis. Hier worden de ploegen duidelijk gestraft. Ik heb het eens omgerekend voor mijn club (hij is voorzitter van damesvolleybalclub Dynamivo Dadizele, red) Nu betalen we 5.000 euro huur. In de toekomst wordt dat 7.000 euro."

"Toen Groep a aan het bewind was, was het gebruik van de sporthal ook niet gratis", kaatste eerste schepen Ward Gillis (PRO) de bal terug. "Nu passen we gewoon een indexaanpassing toe." "We hebben 55.000 euro gespendeerd voor de renovatie van de sporthal. We zijn Sinterklaas niet", aldus de burgemeester nog. Thomas Manhout ging fel te keer.

" Andries Sioen (Groep a) wees naar de verkiezingsslogan 'Meer met minder geld' van Visie en somde de diverse verhogingen sedert de nieuwe legislatuur op. 

Bron: Weekbode 27/6/2014

Tags: 

Subsidies zwembad Moorslede

De gemeenteraad van Moorslede keurde woensdagavond het definitief bestek voor het aanstellen van een aannemer en het financieel plan goed voor de renovatie van het zwembad 

De kostprijs is geraamd op 3,7 miljoen euro, de erelonen niet inbegrepen. “Het voorontwerp is klaar”, aldus burgemeester Ward Vergote (Visie). De renovatie is volledig afhankelijk van het toekennen van subsidies door de provincie en het kabinet van Vlaams minister Philippe Muyters. Andries Sioen (Groep a) vroeg in hoeverre er hierover nu zekerheid is. “Eerst is er advies van de provincie nodig en dat is lopende”, reageert de burgemeester. “Vlaanderen voorziet in totaal 1,6 miljoen euro aan subsidies. Er zijn elf dossiers ingediend. Waaronder enkele kleine dossiers. We kregen de deputatie op bezoek en hebben gevraagd een goed onderscheid te maken tussen de verschillende dossiers. Ook Roeselare diende een subsidieaanvraag in voor de bouw van een nieuw zwembad. Dat dossier is niet bovenlokaal. Het enige echte intergemeentelijk dossier in onze provincie is het onze. Het werd heel goed voorbereid door alle partijen en maakt de meeste kans tot slagen.”  

 

Bron: Weekbode


Opninie: Ik hoop samen met de burgemeester dat hij uiteindelijk gelijk krijgt. Al wil ik er toch wel op wijzen dat de 900.000 euro waarop men rekent toch wel erg optimistisch is.  Zeker als je weet dat er een pot te verdelen is van 1,6 miljoen en er 11 dossiers zijn ingediend. We kunnen er normaal gezien inderdaad van uitgaan dan niet alle dossiers in aanmerking zullen komen. Stel dat slechts vier dossiers in aanmerking komen, wat minder is dan de helft, blijft 900.000 euro een erg optimistische inschatting. Dit heb ik ook reeds meerdere keren aangehaald op de gemeenteraad. Ik eigenlijk kan ik enkel maar hopen dat ik uiteindelijk geen gelijk krijg en dat Moorslede wel op een bedrag van 900.000 euro kan rekenen. 

Tags: 

Weinig kritiek op werken in dorpskern Moorslede

Schepen Verhelle : "Weinig kritiek op werken in dorpskern Moorslede"
vrijdag 21 februari 2014 om 10u06
 
Moorslede - In tegenstelling tot Andries Sioen van Groep a, vond schepen Pol Verhelle op de gemeenteraad van donderdagavond dat er bij de bevolking vooral positieve commentaren te horen zijn. 
 
De voorbereidende werken voor de dorpskernvernieuwing zijn volop aan de gang. Momenteel worden de nutsleidingen ondergronds gebracht. Andries Sioen : “Over de hinder word ik dagelijks aangesproken door mensen”, liet hij horen. Het deed bij het schepencollege alvast de wenkbrauwen fronsen. “Ik weet niet wat het probleem is ?”, antwoordde burgemeester Ward Vergote (Visie). “We horen van de bewoners op en rond de Marktplaats veel positieve commentaren. Ze zeggen dat de werknemers heel behulpzaam zijn.” “Veel telefoons over hinder hebben we in het gemeentehuis alvast niet ontvangen”, voegt schepen Pol Verhelle (Visie) er nog aan toe. “De mensen zijn heel blij dat de werkzaamheden zo goed vooruit gaan. De aannemer werkt met vier in de plaats van drie ploegen. Vermits we gespaard blijven van vorst, is er nog maar weinig dagen niet gewerkt. Vermoedelijk zijn binnen een tweetal weken alle nutsleidingen ondergronds. De 6de Jagersstraat en een klein deel van de Kerkstraat volgen nu nog.” (EDB)
Bron: http://kw.knack.be/west-vlaanderen/

Tags: 

Renovatie van 't Peerd goedgekeurd

Het gemeentebestuur zoekt een architect om de verbouwingen van het nieuwe jeugdhuis te leiden. Het gebouw op de hoek van de markt werd reeds door onder de legislatuur van Groep a eigendom van de gemeente. Aanvankelijk was het de bedoeling om de jongeren zelf de nodige werken te laten uitvoeren, maar uit veiligheidsoverwegingen stelt het gemeentebestuur alsnog een architect aan. De werken zijn nodig, onder ander om het jeugdhuis toegankelijk te maken voor mindervaliden. Eventueel krijgt ook de heemkundige kring onderdak in het huis op de Marktplaats 3, maar dat is nog even afwachten. ‘De heemkring zelf ziet dat niet echt zitten, maar is wel op zoek naar een degelijk lokaal. Een bezoek aan het jeugdhuis volgt nog’, vertelt bevoegde schepen Daisy Decoene (Visie).

Andries Sioen (Groep a) noemde het eigenaardig dat het bestuur nu wel te vinden is om de jeugd er te huisvesten. "In de vorige legislatuur was men nog uitdrukkelijk tegen de aankoop van het gebouw".  "We zijn in dialoog gegaan met de jeugd, leven in een democratie en de jeugd is kandidaat om daar een jeugdhuis te vestigen, aldus schepen Daisy Decoene (Visie). 

 

Brond: Weekbode

Tags: 

Groep a wil speelpleinwerking in korte vakanties

De Moorsleedse oppositiepartij Groep a wil dat er voortaan ook tijdens de herfstvakantie een gemeentelijke speelpleinwerking wordt georganiseerd. Het gemeentebestuur houdt het voorlopig bij de paasvakantie en het zomerverlof, maar denkt wel aan alternatieven voor de herfst- en krokusvakantie.
 
“Veel jonge gezinnen vinden het jammer dat hun kinderen in de herfstvakantie niet meer op de speelpleinwerking terecht kunnen” zegt Andries Sioen (Groep a).

Voor de korte vakantie ondervinden we steeds meer problemen om monitoren te vinden, legt schepen van Jeugd Daisy Decoene (Visie) de beperking uit. Sommigen zijn gewoon te jong en anderen zijn niet beschikbaar door studies. We willen kwaliteitsvolle speelpleinwerking aanbieden en als dat tijdens die korte vakanties niet kan, doen we het liever niet. In de herfst- en krokusvakanties kwamen vroeger vooral kleuters. Maar de herfstvakantie valt samen met Allerheiligen en veel ouders maken dan de brug waardoor ze in verlof zijn. Ook tijdens de krokusvakantie zijn nogal wat ouders in verlof, weet Decoene, die nog laat weten dat het bestuur voor de herfst- en krokusvakantie alternatieven aan het onderzoeken is. Zoals een kleuter of filmvoorstelling.
 
Bron:  Het Laatste Nieuws 17/04/2013

Tags: 

Bevolking mag stemmen over heraanleg dorpskern

Het gemeentebestuur van Moorslede zal de bevolking laten kiezen uit drie plannen voor de heraanleg van dorpskern "We gaan een folder verspreiden met de drie plannen met een simulatiebeeld en info", zegt schepen Pol Verhelle (Visie). 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012 stelde het toenmalig gemeentebestuur van Groep a de plannen voor de heraanleg voor, maar het nieuw gemeentebestuur van Visie en PRO heeft die plannen ondertussen herzien. Zo blijft het standbeeld van Pater Lievens op de marktplaats op zijn vertrouwde plaats staan en zullen er zo weinig mogelijk parkeerplaatsen sneuvelen. 

Andries Sioen (Groep a) vroeg tijdens de gemeenteraad naar een stand van zaken. "Het dossier bevindt zich momenteel bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Het definitief ontwerp komt daarna op de gemeenteraad. Nadien kunnen we overgaan tot de aanbesteding van de werken", zegt schepen Pol Verhelle (Visie). 

Bron: Laatste Nieuws 3/7/2013

Tags: 

Moorsleedse gemeenteraad discussieert nu al over kerstverlichting

Moorsleedse gemeenteraad discussieert nu al over kerstverlichting

Moorslede - In de paasperiode discussiëren over de …kerstverlichting. Zo was het donderdagavond alvast tijdens de gemeenteraad in Moorslede. De sfeer tussen de nieuwe meerderheid en de oppositie was bij momenten zeer bitsig. De nieuwe coalitie van Visie en PRO wil een kerstverlichting huren en voorziet daarvoor een bedrag van 15.000 euro. Groep a vindt dat alvast een groot bedrag. Andries Sioen maakte daarover namens zijn fractie enkele opmerkingen. 

“Ik kreeg van de bevolking over de kerstverlichting enorm veel commentaar”, zegt burgemeester Ward Vergote (Visie). “Kortom, dat het op niks trok. Ik ga dat veranderen. Een mooie uitstraling van de gemeente is toch belangrijk. Een bedrag van 15.000 euro klinkt veel, maar is niet veel. We hebben het eens uitgerekend hoeveel uren ons personeel spendeert aan het ophangen en afnemen van de kerstverlichting, het vervangen van lampen enzovoort. Het waren er enorm veel.”

Bron: http://kw.knack.be

Tags: 

Pagina's