Naar het huis van de herder?

Voor de afgifte van elk uittreksel uit het strafregister is de handtekening vereist van de burgemeester. Andries Sioen (Groep a) stelde in een extra agendapunt voor, dat in geval van afwezigheid van de burgemeester, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis de delegatie om te ondertekenen wordt uitgebreid naar een ambtenaar.

"Op die manier kan het document meteen aan de burger worden meegegeven", aldus Andries. "Op die manier wordt in een vlotte en efficiënte dienstverlening voorzien en hoeft de burger niet nodeloos een tweede keer terug te keren."

"Ik ga niet in op die vraag", reageerde burgemeester Ward Vergote (Visie).

"Met het ondertekenen houd ik op die die manier contact met de burger en dat vind ik leuk. Ik probeer de Herder van de gemeente te zijn." Een uitspraak die voor de nodige hilariteit zorgde. "Ik ben ondertussen bijna twee jaar burgemeester en doe het liever en liever."

Noël Verbrugghe (Groep a) gaf de burgemeester een ferme sneer. "Je doet het ondertekenen zelf uit nieuwsgierigheid, voor een onnozel documentje moeten de mensen twee keer naar het gemeentehuis komen."

"De mensen mogen hiervoor gerust naar mijn huis komen", antwoordde de burgemeester onverstoord.

Krant van West-Vlaanderen/Roeselare, Vr. 28 Nov. 2014