Moorslede haalt 7,5 op 10

Op dit moment neem de krant 'Het Laatste Nieuws' de gemeentefinanciën onder de loep van alle Vlaamse gemeenten. Vorige week vrijdag was Moorslede aan de beurt. Met een score van 7,5 op 10 staat het daarmee op een 2de plaats binnen de regio Roeselare-Tielt. Akkoord, het is geen publicatie in 'De Tijd', maar het gaat hier toch over een gedegen analyse die gemaakt werd met correcte cijfers. De voorbije 6 jaar daalde de schuld van iets meer dan 1000€ per inwoner naar een schuld van 801,02€ per inwoner.

 

Dat Moorslede een score van 7,5/10 haalt, wil echter niet zeggen dat het in de toekomst van zelf zal lukken. We hebben nog veel werk voor de boeg. Maar met doordachte beslissingen en een goed uitgebouwde lange termijn visie moet het mogelijk zijn de totale gemeenteschuld stap per stap nog verder af te bouwen. Dat de afbouw van de schuld, in vergelijking met andere gemeenten rond Moorslede, niet gepaard ging met een verhoging van de belastingen, is mijn inziens normaal en geen prestatie op zich. Andere besturen uit de regio verhoogden de gemeentelijke opcentiemen als middel om de schuld af te bouwen. Daar Moorslede zich, wat de gemeentebelastingen betreft, al geruime tijd in de kopgroep bevindt, zou het niet meteen te verantwoorden zijn ook naar deze oplossing te grijpen.

 

Een goede huisvader geeft geen geld uit als hij het niet heeft. Investeren om te investeren is nooit een goede zaak. Goede doordachte beslissingen zijn belangrijk. De dorpskernvernieuwing staat al lang op het verlanglijstje. Maar het is geweten dat deze investering een grote hap uit het investeringsbudget zal nemen. De voorbije jaren werd hier wat geld voor opzij gezet, maar dan nog kan dit project enkel gerealiseerd worden wanneer de andere bevoegde instanties ook aan dit project hun steun zullen toezeggen.

 

Conclusie: de afbouw van schuld verloopt goed, maar iedere toekomstige beslissing zal met de nodige voorzorg en lange termijn visie genomen moeten worden. Dat de dorpskernvernieuwing hier een cruciale rol in zal spelen staat vast, maar deze hernieuwing kan Moorslede een nieuw fris imago opleveren.

 

Met gedreven jongerengroet

 

Andries Sioen

Tags: